Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TOP HCM, tặng radio cho công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn    ảnh: THANH NGA

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng radio cho công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn ảnh: THANH NGA

Trong 4 nhiệm vụ then chốt được LĐLĐ TP triển khai nhằm nâng chất đội ngũ CNVC-LĐ TP, ưu tiên hàng đầu là tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ. Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên, các cấp Công đoàn (CĐ) TP sẽ dồn sức tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ chẳng hạn như vận động doanh nghiệp (DN) cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca của công nhân (CN); giải quyết việc làm cho CN bị mất việc do DN thu hẹp sản xuất, giải thể, phá sản; vận động chủ nhà trọ hỗ trợ CN mua điện, nước đúng giá.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi công nhân mất việc có hoàn cảnh khó khăn   ảnh: THANH NGA
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi công nhân mất việc có hoàn cảnh khó khăn ảnh: THANH NGA

3 nhiệm vụ còn lại của các cấp CĐ TP gồm: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, CNVC-LĐ; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; vận động CNVC-LĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng giai cấp CN lớn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Dễ, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM, tặng lồng đèn cho con công nhân khó khăn ảnh: THANH NGA
Ông Nguyễn Văn Dễ, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM, tặng lồng đèn cho con công nhân khó khăn ảnh: THANH NGA

LĐLĐ TP cũng xác định một số chỉ tiêu: Phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ CĐ và 80% trở lên đoàn viên và NLĐ nơi có tổ chức CĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chương trình hành động, chức năng, nhiệm vụ của các cấp CĐ; Bộ luật Lao động; Luật CĐ; Luật BHXH, BHYT; 100% DN tổ chức hội nghị NLĐ. 100% CĐ cơ sở tổ chức đối thoại tại đơn vị. 100% CĐ cơ sở trong các DN có thỏa ước lao động tập thể; phát triển 500.000 đoàn viên.

Tin,ảnh: K.An