Theo đó, các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện bảo tàng trực tuyến trên không gian mạng, giới thiệu những tư liệu, lời kêu gọi, lời nói, hình ảnh, những thước phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công nhân và tổ chức Công đoàn; giới thiệu các sản phẩm Infographic về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận, tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao...; cập nhật, giới thiệu những gương sáng, tiêu biểu trong đoàn viên - lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Một triệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"... của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy và UBND TP HCM phát động.

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do Đảng bộ KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP HCM) thực hiện

LĐLĐ TP HCM cũng lưu ý các cấp Công đoàn xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong hệ thống Công đoàn cần được phát động, lan tỏa rộng rãi và đẩy mạnh hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ trong các cấp Công đoàn.

Tin-ảnh: H.Đào