Theo nội dung ký kết, các bên sẽ vận động người sử dụng lao động và người lao động tại 24 DN (có từ 20 đến dưới 200 lao động) thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến tới thành lập tổ chức Đảng và Công đoàn khi có đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ phối hợp thành lập 1 nghiệp đoàn dành cho lao động tự do và 1 tổ công nhân tự quản tại các khu nhà trọ; tổ chức các hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ, thanh niên công nhân trên địa bàn phường. Ngoài ra, LĐLĐ và Quận Đoàn quận 12 cũng sẽ giới thiệu danh sách Công đoàn viên, đoàn viên thanh niên ưu tú tại các DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn cho Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng.

M.Chi