Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn quận đã có 17 chi bộ Đảng được thành lập (đạt 170% chỉ tiêu đề ra) và kết nạp thêm 53 đảng viên mới. Trong đó, 5 tổ chức Đảng tại các DN có trên 500 lao động và 3 tổ chức Đảng tại DN có từ 300-500 lao động. Góp ý tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận việc vận động thành lập tổ chức Đảng tại các DN ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do đa số DN có quy mô vừa, nhỏ, siêu nhỏ nên không đủ điều kiện thành lập theo quy định; một bộ phận DN còn e ngại việc thành lập các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị.

Xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp còn khó khăn - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Để khắc phục tình trạng trên, theo các đại biểu, cần xây dựng quan hệ hài hòa, gắn kết giữa DN, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng chất hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng trình độ, lý luận chính trị cho Đảng viên mới...

Tin-ảnh: M.Chi