Xây dựng tổ chức lớn mạnh, đi đầu

Tin mới

07/04/2013 22:20

Đại hội thông qua 4 nhiệm vụ chủ yếu với 2 chương trình trọng tâm: Chương trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chính trị cho CNVC-LĐ TP, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao năng lực đại diện của tổ chức Công đoàn TP

Sau gần 3 ngày làm việc, Đại hội X Công đoàn (CĐ) TPHCM (nhiệm kỳ 2013-2018) đã bế mạc vào ngày 7-4.
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa X
Ảnh: TẤN THẠNH

Trong ngày thứ ba của đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội X CĐ TP, văn kiện Đại hội XI CĐ Việt Nam và ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và giải pháp thực hiện các mục tiêu, chương trình của CĐ TP trong nhiệm kỳ tới.

Đại đa số ý kiến thống nhất với báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) LĐLĐ TP (khóa IX) trình đại hội và tiếp tục đóng góp ý kiến cho các vấn đề: Củng cố và hoàn thiện bộ máy; nâng cao năng lực đại diện của CĐ cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp người lao động vào tổ chức CĐ; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNVC-LĐ; tăng cường các hoạt động hỗ trợ CN mất việc; tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động...

Đại hội đã biểu quyết, thông qua phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ TP nhiệm kỳ 2013-2018 với 4 nhiệm vụ chủ yếu, 2 chương trình trọng tâm là Chương trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chính trị cho CNVC-LĐ TP, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, nâng cao năng lực đại diện của tổ chức CĐ TP. Các đại biểu cũng thống nhất khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2013-2018 là “Xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh; chăm lo việc làm, đời sống của CNVC - LĐ; tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ”.

Đại hội đã bầu BCH  LĐLĐ TP khóa X gồm 61 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XI CĐ Việt Nam gồm 54 đại biểu. Trong phiên họp đầu tiên, BCH LĐLĐ TP (khóa X) đã bầu ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch LĐLĐ TP; Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP. Ông Trần Thanh Hải, Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP (khóa IX), được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (khóa X). Năm phó chủ tịch là các ông, bà: Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thị Bích Thủy, Kiều Ngọc Vũ, Nguyễn Trần Phượng Trân. Ông Nguyễn Thành Gia, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP (khóa IX), được bầu lại làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (khóa X).

Thay mặt BCH LĐLĐ TP (khóa X), ông Trần Thanh Hải, tân Chủ tịch LĐLĐ TP, hứa sẽ làm hết sức mình vì phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ TP. Ông Hải kêu gọi CNVC-LĐ TP phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội X CĐ TP đề ra. Trước mắt, tập trung mọi nỗ lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, mạnh mẽ và rộng khắp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội TP năm 2013.
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu
 
* Thành lập 100% CĐ cơ sở trong doanh nghiệp đủ điều kiện.

* Phát triển 500.000 đoàn viên. Phấn đấu tỉ lệ đoàn viên đạt ít nhất 95% trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước; 80% trong các cơ quan, đơn vị ngoài Nhà nước.

* 60% CĐ cơ sở đạt danh hiệu CĐ cơ sở vững mạnh; 100% cán bộ CĐ chuyên trách đạt chuẩn cán bộ CĐ; bồi dưỡng và giới thiệu ít nhất 100.000 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng.

* 100% CĐ cơ sở tổ chức đối thoại tại đơn vị; 100% CNVC-LĐ được tiếp cận các nội dung quan trọng của Bộ Luật Lao động, Luật CĐ.


 

VĨNH TÙNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI