Những thành tựu của tổ chức Công đoàn rất đáng trân trọng

Tin mới

07/04/2013 08:17

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn TPHCM lần X, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đánh giá: "Vai trò của Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động ngày càng rõ rệt hơn, hiệu quả hơn với những chương trình, việc làm cụ thể và thiết thực".

Dưới đây là toàn văn phát biểu của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tại Đại hội Công đoàn TPHCM lần X (nhiệm kỳ 2013 - 2018) ngày 6-4:

Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ X; đại hội của tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động thành phố. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi trân trọng gửi tới đại hội lời chào mừng nồng nhiệt nhất; kính chúc sức khỏe các đồng chí Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động cùng các đồng chí, các vị đại biểu; và qua các đồng chí, xin gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động thành phố lời chúc tốt đẹp với những tình cảm quý mến nhất.
 
Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu,
 
Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định ¬ thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi giai cấp công nhân ra đời rất sớm, phát triển rất nhanh, là nơi mà phong trào công nhân rất mạnh mẽ và tổ chức công đoàn sớm hình thành, Công hội Ba Son - công hội cách mạng đầu tiên ở nước ta do Chủ tịch Tôn Đức Thắng thành lập từ năm 1920.
 
Trải qua các chặng đường cách mạng, công nhân lao động và tổ chức Công đoàn thành phố luôn giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam; thực hiện sứ mệnh lịch sử to lớn, tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Hồ Chí Minh từng bước trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
 
Năm năm qua, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, có những mặt gay gắt hơn; nhưng bằng sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí vượt khó, những hoạt động năng động, sáng tạo, phong phú, bền bỉ, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội IX Công đoàn thành phố đề ra.
 
Tổ chức Công đoàn, nhất là ở cơ sở, đã có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, nhận thức pháp luật; nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động; nỗ lực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng và phát triển một lớp công nhân mới đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.
 
Vai trò của Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động ngày càng rõ rệt hơn, hiệu quả hơn với những chương trình, việc làm cụ thể và thiết thực, ngày càng khẳng định vị trí đối với người lao động và người sử dụng lao động.
 
Phong trào thi đua yêu nước có bước phát triển sâu rộng, nâng cao ý thức và năng lực làm chủ của công nhân, người lao động trong xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo đảm việc làm, cải thiện đời sống với những giải pháp sáng tạo, góp phần quan trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
 
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (bìa trái) trò chuyện với các cán bộ Công đoàn tại đại hội.
Ảnh: TẤN THẠNH
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, các cấp Công đoàn đã chủ động tham gia tích cực vào 6 chương trình đột phá - tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường; góp phần cùng thành phố vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bền vững.
 
Từ các phong trào hành động, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động thành phố được rèn luyện và trưởng thành, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; cơ cấu tăng nhanh trong các khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giáo dục, y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%; đồng thời, nâng cao hơn về giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, từng bước vươn lên xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổ chức Công đoàn có nhiều chuyển biến về nội dung và phương thức hoạt động, gắn bó với công nhân, phát triển lực lượng, thể hiện ngày càng rõ là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền thành phố; thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của công nhân, viên chức, lao động.
 
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành quả đã đạt được của toàn thể công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ qua; hoan nghênh, ghi nhận sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và các doanh nghiệp đã tạo điều kiện để Công đoàn thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Kính thưa đại hội,
 
Những thành tựu đạt được của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng, nhưng có mặt còn hạn chế, cần phải phấn đấu vươn lên hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn theo tinh thần nghị quyết Trung ương và Thành ủy đã đề ra. Cơ cấu, chất lượng công nhân, lao động chưa đáp ứng kịp quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; còn thiếu cán bộ quản lý giỏi; tỷ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân còn thấp. Trình độ và kỹ năng hoạt động của cán bộ Công đoàn còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ Công đoàn chưa thật sâu sát, gần gũi, chưa thật sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công nhân; hoạt động của công đoàn có nơi, có lúc còn hình thức, nặng về hành chính, nặng về tổ chức những hoạt động bề nổi, còn lúng túng trong phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp công nhân, người lao động ở cơ sở; nội dung, hình thức hoạt động phong trào, tuyên truyền giáo dục chưa thực sự sát hợp với đặc điểm sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, điều kiện lao động, làm việc và sinh hoạt của công nhân, nên chất lượng, hiệu quả chưa cao.
 
Tại Đại hội này, các đại biểu cần phân tích, đánh giá toàn diện, nhận định rõ kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; để từ đó chủ động đề ra giải pháp, biện pháp khắc phục nhằm xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố ngày càng vững vàng, lớn mạnh hơn nữa.
 
Thưa các đồng chí,
 
Trong bối cảnh hiện nay và sắp tới, bên cạnh thuận lợi cơ bản, đất nước, thành phố ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quyết tâm lớn, nỗ lực cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra, đẩy mạnh quá trình xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.
 
Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ chung như trên, tôi nhấn mạnh một số nội dung sau đây để Đại hội quan tâm :
 
Trước tiên, tổ chức Công đoàn và công nhân, người lao động thành phố cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố đã đề ra là tăng cường xây dựng giai cấp công nhân thành phố vững mạnh, có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ ngày càng cao, phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Công đoàn các cấp phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để công nhân, viên chức, lao động ngày càng được nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo đến cuối năm 2015, 70% lao động được đào tạo, nâng khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Tổ chức Công đoàn thành phố với hơn một triệu đoàn viên là lực lượng rất đông đảo, đang có mặt trong tất cả doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp cần được vận động, tập hợp, tổ chức để công nhân, người lao động phát huy vai trò chủ lực trong phát triển sản xuất - kinh doanh; hăng hái làm việc, lao động sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; gắn với thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải đề cao tính năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm hay, mô hình tốt thực hiện 6 chương trình đột phá của thành phố; cần chọn nội dung, chương trình, công trình trọng tâm để tham gia, tạo dấu ấn của đội ngũ công nhân viên chức, lao động và Công đoàn thành phố, góp phần thiết thực, vượt khó phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
 
Thứ hai, tổ chức Công đoàn thành phố phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác vận động thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đảm bảo đến năm 2015, 100% doanh nghiệp đủ điều kiện có tổ chức Công đoàn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức mình; là cơ sở để thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với người lao động. Phải đảm bảo ở đâu có người lao động ở đó có Công đoàn.
 
Trên cơ sở phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức đều khắp, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn tập hợp trí tuệ của công nhân viên chức, lao động tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách; đồng thời tạo điều kiện và tổ chức cho người lao động phát huy tốt nhất quyền làm chủ của mình trên các lĩnh vực; vận động doanh nghiệp và người lao động cùng nhau chia sẻ để vượt qua những khó khăn thử thách, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, qua đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
 
Thứ ba, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Phải bám sát thực tiễn sản xuất, đời sống, nắm bắt kịp thời, tâm tư, nguyện vọng công nhân, người lao động và những đòi hỏi bức xúc của cơ sở; từ đó, đề ra thực hiện nhiều giải pháp thiết thực đáp ứng nhu cầu bức thiết của công nhân, người lao động. Do vậy, phải đưa hoạt động về cơ sở; xây dựng phong trào công nhân phải do công nhân, người lao động là chủ thể chính; phải làm cho đoàn viên thấy được lợi ích khi gia nhập, hoạt động Công đoàn, gắn bó với tổ chức Công đoàn và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Cần chủ động tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để định hướng ý thức chính trị, quyền làm chủ của đoàn viên công đoàn và công nhân; nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.
Thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy về công tác Công đoàn, nắm chắc tình hình công nhân, viên chức, lao động, kịp thời phản ánh và đề xuất với cấp ủy để có những chủ trương sát hợp.
 
Tổ chức Công đoàn thành phố cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ, năng lực, gắn bó và có uy tín trong công nhân, có nhiệt tình và tâm huyết với hoạt động Công đoàn.
 
Thứ tư, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn phải chú trọng tổ chức công nhân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua các phong trào, Công đoàn phải là nơi phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú, xuất thân từ công nhân để Đảng xem xét, kết nạp và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý; là hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng; phấn đấu tăng tỷ lệ đảng viên là công nhân lên trên 20% trong tổng số đảng viên kết nạp hàng năm. Cần tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Công đoàn thành phố cần quán triệt sâu sắc để các cấp công đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nâng cao ý thức, cần xem đây là trách nhiệm của mình; hướng dẫn để có hành động tham gia xây dựng Đảng một cách cụ thể, ngày càng gắn bó với Đảng.
 
Để thực hiện nhiệm vụ này, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố cần tiếp tục đề ra những giải pháp thật cụ thể, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động số 38 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa X tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, những phát sinh từ thực tiễn, Đại hội có 9 kiến nghị xác đáng đối với Lãnh đạo thành phố. Vấn đề này trong thời gian chuẩn bị Đại hội, Công đoàn thành phố có báo cáo và Lãnh đạo thành phố đồng  tình về chủ trương, đã yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp thiết thực, giải quyết khẩn trương. Ban Chấp hành Công Đoàn nhiệm kỳ mới cần chủ động phối hợp các cơ quan để triển khai thực hiện, gắn với chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chương trình tạo nguồn cán bộ xuất thân từ công nhân, chương trình nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân, chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá,... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ X.
 
Thứ năm, nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn toàn quốc. Ban Chấp hành Công đoàn thành phố khóa IX đã chuẩn bị nhân sự đại hội dân chủ, trách nhiệm, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình; các đại biểu cần hết sức quan tâm về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành khóa mới. Mỗi đại biểu cần đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2013 - 2018 là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, tâm huyết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; đồng thời bầu chọn Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn toàn quốc là những đồng chí tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội cấp trên.
 
Kính thưa các đồng chí,
 
Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động; có trách nhiệm to lớn trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ X sẽ thành công tốt đẹp; tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng thành phố xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ, thành phố Anh hùng.
 
Với sự tin tưởng và kỳ vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trao tặng Đại hội Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2013 - 2018 bức trướng với nội dung : “Giai cấp công nhân và Công đoàn thành phố Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Sáng tạo, đi đầu trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
 
Chúc toàn thể đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. Chúc Đại hội Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X đạt yêu cầu đề ra.
 
Trân trọng cảm ơn.

 

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI