Các vi phạm được kiến nghị xử lý gồm: không nâng bậc lương cho người lao động theo thang lương, bảng lương, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương của doanh nghiệp (DN); trả lương không theo thang lương, bảng lương do DN xây dựng, hoặc mang tính chất đối phó với cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, kiến nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi không gửi thang lương, bảng lương đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.

NXử lý doanh nghiệp vi phạm chính sách tiền lương - Ảnh 1.

Nhiều vụ tranh chấp lao động xuất phát từ vấn đề tiền lương

Theo thống kê, tính đến đầu tháng 7/2018, trên địa bàn TP đã có 13.963 DN rà soát, điều chỉnh thang lương, bảng lương và gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện, Ban Quản lý các KCX-KCN để giám sát. Về nguyên nhân tỉ lệ DN xây dựng thang lương, bảng lương còn thấp so với tổng số DN hoạt động trên địa bàn, UBND TP rõ là do nhiều DN có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu là lao động trong gia đình; số DN có đăng ký kinh doanh nhưng chưa hoạt động, hoặc có hoạt động nhưng không hiệu quả, ngưng hoạt động chưa báo…; chưa kể một số DN còn tâm lý thờ ơ, xây dựng thang lương, bảng lương nhưng chỉ mang tính thủ tục, hình thức để đối phó...

Theo UBND TP, Bộ LĐ-TB-XH nên trình Chính phủ bổ sung (được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 88/2015/NĐ-CP), quy định về một số vi phạm về tiền lương và xử lý đối với các hành vi đó. Ngoài các kiến nghị trên, UBND TP cũng cho rằng khi công bố tăng mức lương tối thiểu, Chính phủ cần có chính sách kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu như sữa, xăng dầu, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu cuộc sống của người lao động…

Tin -ảnh: T.Ngôn