Chưa hết, biên bản họp và quyết định sa thải đều do phó giám đốc công ty ký dù người này không được ủy quyền. Công ty sa thải tôi như vậy có đúng luật?

Nguyễn Thanh Trang (Công ty Đức Tấn, huyện Bình Chánh)

 

Xử lý kỷ luật sai?

Bà Trần Ngọc Hà, trợ lý giám đốc công ty, trả lời: Sau khi kiểm tra và phát hiện sai sót trong quá trình xử lý kỷ luật lao động, công ty đã thu hồi quyết định sa thải và mời chị Trang trở lại làm việc. Tuy nhiên, do chị Trang không đồng ý trở lại làm việc và qua thương lượng, công ty chấp nhận bồi thường theo đề nghị của chị Trang.