Theo đó, Sở LĐ-TB-XH chịu trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật lao động, tiền lương, BHXH nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật lao động, tiền lương, BHXH của người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp (DN), đơn vị trên địa bàn. Đối với các đơn vị chây ì, nợ đọng, trốn đóng BHXH, UBND TP Đà Nẵng đề nghị BHXH TP có giải pháp xử lý mạnh; trường hợp đủ cơ sở pháp lý, lập hồ sơ chuyển cho Công an TP để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ lương, BHXH - Ảnh 1.

UBND TP cũng đề nghị Công an TP phối hợp, tiếp nhận hồ sơ do BHXH TP chuyển đến, khẩn trương xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Sở LĐ-TB-XH, BHXH, LĐLĐ TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng theo dõi, nắm tình hình và có giải pháp xử lý đối với các DN, đơn vị nợ lương, nợ đọng BHXH, đặc biệt các DN, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tránh tình trạng chủ sử dụng lao động bỏ trốn.

B.Vân