Tối 13-10, BHXH Việt Nam đã có thông tin về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Theo Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN của BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện ngay các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp: NLĐ tham gia BHTN trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người SDLĐ và tại thời điểm ngày 30-9-2021, NLĐ chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Yêu cầu chi trả hỗ trợ cho nhóm tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương - Ảnh 1.

Gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng góp phần hỗ trợ NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống - Ảnh: Quang Hùng

Các đối tượng này bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,… trong thời gian từ ngày 1-1-2020 đến ngày 30-9-2021 cũng như trước ngày 1-1-2020.

Thứ hai, phối hợp với cơ quan quản lý tài chính địa phương (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý); phối hợp với các bộ, ngành để xác định đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Thứ ba, đối với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan phối hợp để tháo gỡ.

Trong những ngày qua, toàn ngành BHXH Việt Nam đã và đang huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để đảm bảo tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN đến với NLĐ một cách nhanh nhất.

Kết quả, tính đến hết ngày 13-10, toàn ngành đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN cho 310.946 NLĐ đang tham gia BHTN và 87.618 người đã dừng tham gia BHTN với tổng số tiền hỗ trợ là 920,6 tỉ đồng.

BHXH Việt Nam cho biết dự kiến có gần 13 triệu NLĐ và 386.000 doanh nghiệp được thụ hưởng từ chính sách này. Tổng số tiền hỗ trợ lên tới 38.000 tỉ đồng, trong đó trên 30.000 tỉ đồng chi hỗ trợ cho NLĐ từ nguồn kết dư của Quỹ BHTN và trên 8.000 tỉ đồng để thực hiện chính sách giảm mức đóng từ 1% còn 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ tham gia BHTN.

Trước đó, ngày 1-10, BHXH Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Ban chỉ đạo có vai trò kiểm tra, đôn đốc; báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ. Đề xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong phạm vi trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam.
N.Dung