Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) thời gian qua thường xuyên đưa ra các cảnh báo về an toàn, an ninh mạng, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thay đổi thái độ khi tiếp nhận các cảnh báo đó, vì hậu quả xảy ra là nghiêm trọng, gây thiệt hại về uy tín cũng như tiền bạc.

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo về An toàn thông tin - Ảnh 1.

Bộ TT-TT khuyến cáo người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức về An toàn thông tin - Ảnh minh họa

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tham gia vào mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia để chia sẻ, tiếp nhận các thông tin về sự cố an toàn, an ninh mạng và hỗ trợ xử lý nếu cần.

Khi xảy ra các sự cố về an toàn, an ninh mạng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần phải xác định trách nhiệm vào cuộc ngay lập tức, Bộ TT-TT khi gửi cảnh báo sẽ đồng thời gửi cho người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương tương ứng.

Thống nhất, chia sẻ thông tin, phối hợp liên kết giữa các lực lượng gồm Bộ TT-TT (trực tiếp là Cục An toàn Thông tin), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao), Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng) và chủ quản Hệ thống thông tin trong công tác về an toàn, an ninh mạng.

Bộ TT-TT cũng đã tập hợp, lựa chọn, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt phát triển các sản phẩm về an toàn, an ninh mạng, sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc để đảm bảo một Không gian mạng an toàn cho Việt Nam.

B.T.V