I-Star là một giải thưởng thường niên do UBND TP HCM tổ chức với sự phối hợp thực hiện của 8 đơn vị (Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò trưởng ban, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính).

Qua 3 năm tổ chức (2018-2020), giải thưởng đã nhận được 749 hồ sơ từ 4 đối tượng tham gia (doanh nghiệp khởi nghiệp, tác phẩm báo chí - truyền thông, giải pháp đổi mới sáng tạo và cá nhân, tổ chức hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp) và đã trao giải cho 33 hồ sơ dự thi.

Tổng số giải thưởng là 12 giải, trong đó mỗi nhóm đối tượng được chọn trao 3 giải đồng hạng. Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 1-4 đến hết ngày 31-8.

N.Lê