CHỦ ĐỀ

Cùng doanh nghiệp vượt khó thời COVID-19

Người lao động nguy cơ mất việc vì Covid-19, doanh nghiệp xoay xở để trả lương

(NLĐO)- Dịch Covid-19 đang tác động đến nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên cả nước, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và nguy cơ mất việc của người lao động.

Người lao động nguy cơ mất việc vì Covid-19, doanh nghiệp xoay xở để trả lương
Xem thêm