Hàng năm, vào mùa nước nổi, lượng tôm, cá theo các con nước tràn về các sông rạch, ruộng đồng thì cũng là mùa sinh sản của các loài chim nước bản địa ở Vườn Quốc gia Tràm Chim như: trích, cúm núm, chàng nghịch, cò, diệc...

Chim điêng điểng thường làm tổ trên các cây tràm cao, mỗi tổ gồm chim bố mẹ và có từ 3 đến 5 chim con

Chim Điên Điển thường làm tổ trên các cây tràm cao, mỗi tổ gồm chim bố mẹ và có từ 3 đến 5 chim con

Đặc biệt có 2 loài chim luôn sinh sống và sinh sản chung với nhau đó là chim cồng cộc và chim điêng điểng

Đặc biệt có 2 loài chim luôn sinh sống và sinh sản chung với nhau đó là chim Cồng Cộc và chim Điên Điển.

Chim cồng cộc đút mồi cho chim con

Chim Cồng Cộc đút mồi cho chim con

Mỗi ngày chim bố mẹ phải tìm mồi về nuôi con                        

Mỗi ngày chim bố mẹ phải tìm mồi về nuôi con                        

Bảo vệ tốt hệ sinh thái, sân chim Vườn Quốc gia Tràm Chim cũng được bảo vệ nghiêm ngặt nên diện tích sân chim ngày càng phát triển, số lượng chim các loại ngày càng tăng                        

Bảo vệ tốt hệ sinh thái, sân chim Vườn Quốc gia Tràm Chim cũng được bảo vệ nghiêm ngặt nên diện tích sân chim ngày càng phát triển, số lượng chim các loại ngày càng tăng                        

Phóng sự ảnh trên Đồng Tháp Online