Tổng doanh thu ngành du lịch TP trong 9 tháng ước đạt 108.300 tỉ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sở Du lịch TP cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư du lịch đường thủy triển khai kế hoạch phát triển du lịch đường thủy năm 2019; hoàn chỉnh kế hoạch và làm việc với đơn vị tư vấn thực hiện việc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng kết hợp tình nguyện tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân làm du lịch trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2020… 

L.Anh