Trong các địa điểm thi mà trường thuê có địa điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (số 189/4, Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM), gồm 38 phòng thi phục vụ cho cho đợt thi 2.

Tuy nhiên, đến thời điểm này 6 phòng thi không đủ điều kiện phục vụ cho thi tuyển nên trường ĐH Tài chính - Makerting chuyển 106TS của các phòng thi 0063 đến phòng thi 0068 thuộc điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh sang điểm thi Trường THCS Hoàng Hoa Thám (số 135, Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP HCM).

Đại diện trường ĐH Tài chính - Makerting cho biết sẽ in và gửi lại giấy báo thi cho TS đồng thời gọi điện để cho từng TS để thông báo nội dung điều chỉnh phòng thi.

G.Thùy