Tại Trường ĐH Quốc tế, ngành ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao nhất với 27 điểm, thấp nhất là 18 điểm thuộc về ngành kỹ thuật môi trường và các ngành thuộc chương trình liên kết.

3 trường thành viên của ĐHQG TP HCM công bố điểm chuẩn - Ảnh 1.

Tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, thống kê cho thấy ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin với 27.20 điểm.

Điểm chuẩn các ngành đào có điểm chuẩn từ 17,00 điểm đến 27,20 điểm và điểm chuẩn cho ngành Khoa học môi trường đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG TP HCM tại tỉnh Bến Tre là 16,00 điểm.

Trường cũng công bố 2 thí sinh có số điểm cao nhất, là: Chung Huê Huân, ngành Công nghệ Sinh học, tổ hợp B00 29.30 điểm; Lê Văn Hoàng Phi, chương trình Tiên tiến Khoa học máy tính, tổ hợp A00 29.25 điểm.

Điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:

3 trường thành viên của ĐHQG TP HCM công bố điểm chuẩn - Ảnh 2.
3 trường thành viên của ĐHQG TP HCM công bố điểm chuẩn - Ảnh 3.

Tại ĐH Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật phần mềm có điểm chuẩn cao nhất với 27,7 điểm.

3 trường thành viên của ĐHQG TP HCM công bố điểm chuẩn - Ảnh 4.
Huy Lân