37 sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM bị buộc thôi học - Ảnh 1.

Trường ĐH Luật TP HCM

ThS Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng phụ trách Đào tạo - Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết trường đã có quyết định chính thức buộc thôi học 37 sinh viên chính quy vì có kết quả học tập yếu kém học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Bên cạnh đó, trường cũng cảnh báo học vụ đối với 89 sinh viên có kết quả học tập yếu kém trong học kỳ 2 năm học 2021- 2022 do có điểm trung bình theo thang 4 xét học kỳ 2 năm 2021-2022 dưới 1 điểm.

Theo quy định của Trường ĐH Luật TP HCM, sinh viên bị cảnh báo học vụ nếu rơi vào các trường hợp cụ thể:

- Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa;

- Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

- Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

- Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ (áp dụng khoá 46)

Những sinh viên bị cảnh báo học vụ hai lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Cũng theo ông Hiển, tất cả trường hợp bị buộc thôi học và cảnh báo đều do kết quả học tập. Các sinh viên này có kết quả học kỳ 1 rất kém nhưng không cải thiện trong học kỳ 2, do vậy nhà trường phải sàng lọc để xác định lại quy mô sinh viên.

Lãnh đạo phòng đào tạo cho biết hàng năm, nhà trường luôn có hàng chục sinh viên bị buộc thôi học ở tất cả các khóa do không đạt kết quả học tập.

Huy Lân