Bộ GD-ĐT chính thức công bố sách giáo khoa lớp 1 - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT công bố các bộ SGK lớp 1 áp dụng từ năm học 2020-2021

16 giờ ngày 22-11 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì họp báo công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới sau thời gian tiến hành rà soát các điều kiện mang tính pháp lý liên quan.

Cụ thể, trong 5 cuốn SGK Tiếng Việt, 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, 1 cuốn của NXB Đại học Sư phạm TP HCM.

Trong 5 cuốn SGK Toán, 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, 1 cuốn của NXB Đại học Sư phạm.

Trong 5 cuốn Đạo đức, 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, 1 cuốn của NXB Đại học Sư phạm TP HCM.

Trong 3 cuốn Tự nhiên và Xã hội 1, có 2 cuốn NXB Giáo dục Việt Nam, 1 cuốn của NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố sách giáo khoa lớp 1 - Ảnh 2.

Một bản SGK được công bố

Trong 5 cuốn Âm nhạc 1 có 4 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, 1 cuốn NXB Đại học Sư phạm TP HCM.

Trong 5 cuốn Mỹ thuật, 4 cuốn NXB Giáo dục Việt Nam, 1 cuốn NXB Đại học Sư phạm.

Trong 3 cuốn Hoạt động trải nghiệm 1 có 2 cuốn của NXB Giáo dục Việt Nam, 1 cuốn của NXB Đại học Sư phạm TP HCM.

Bộ GD-ĐT đã tiếp nhận 49 bản thảo ở 9 môn học được đề nghị thẩm định. Sau 2 vòng thẩm định của đợt đầu tiên, 38 bản thảo SGK được hội đồng thẩm định SGK quốc gia đánh giá đạt và bàn giao cho Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, 9 môn học ở lớp 1 với 49 bản thảo, gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức mỗi môn 6 bản thảo. Tự nhiên - Xã hội 5 bản thảo. Giáo dục thể chất 4 bản thảo. Nghệ thuật (âm nhạc) 5 bản thảo. Nghệ thuật (mỹ thuật) 5 bản thảo. Hoạt động trải nghiệm 6 bản thảo. Tiếng Anh 6 bản thảo.

Các hội đồng đã qua 2 vòng và kết quả sơ bộ có 38/49 bản thảo ở tất cả 9 môn học được các hội đồng thẩm định đánh giá là "đạt" và đề nghị Bộ trưởng xem xét phê duyệt. Có 11/49 bản thảo ở 6 môn học bị đánh giá "không đạt".

Liên quan đến việc lựa chọn SGK sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT cho hay việc lựa chọn SGK để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 (Sách giáo khoa giáo dục phổ thông) Luật Giáo dục 2019: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Bộ GD-ĐT đang xây dựng Thông tư để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Luật. Thông tư này hướng dẫn việc lựa chọn SGK theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học và không quy định cứng là các UBND tỉnh phải chọn tất cả SGK của các môn học trong cùng một bộ hay chỉ được chọn một bộ SGK cho địa phương. Căn cứ vào điều kiện của địa phương, UBND tỉnh xây dựng các tiêu chí để lựa chọn được SGK phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương.

Trong Thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK, Bộ GD-ĐT sẽ quy định cụ thể thành phần của Hội đồng lựa chọn SGK để căn cứ vào đó, UBND tỉnh, thành phố thực hiện. Thành phần sẽ bao gồm các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học, đặc biệt chiếm tỷ lệ đa số là các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học đó ở cấp học. Dự thảo Thông tư về lựa chọn sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT sẽ không cứng nhắc mà linh hoạt để việc lựa chọn SGK đảm bảo tính phù hợp với điều kiện của từng vùng miền, địa phương.

Hiện nay, dự thảo Thông tư lựa chọn sách giáo khoa đang được Bộ GDĐT xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi theo quy định biên soạn, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi tiếp thu tất cả ý kiến của các bên liên quan, Thông tư sẽ được hoàn thiện để sớm trình Bộ trưởng phê duyệt ban hành, kịp thời gian để các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu năm học mới.

Bộ GD-ĐT sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, các Nhà xuất bản thực hiện tốt các khâu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện việc in và phát hành sách giáo khoa đảm bảo đủ số lượng, kịp thời về tiến độ thời gian cho năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo.

Yến Anh