Danh sách được phê duyệt đợt này gồm: 1 cuốn môn Tự nhiên xã hội, 3 cuốn môn Giáo dục thể chất, 2 cuốn môn Hoạt động trải nghiệm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 1 cuốn môn tiếng Anh của Nhà xuất bản ĐHQG TP HCM.

Bộ GD-ĐT phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT tiếp tục thẩm định SGK và nhận hồ sơ từ ngày 25-2 đến 10-3

Trước đó, trong 11 bản mẫu được đánh giá "không đạt" ở lần thẩm định 1, có 7 bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ GD-ĐT đề nghị thẩm định lần 2. Và 1 bản mẫu sách giáo khoa chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Như vậy, ở lần thẩm định tháng 10-2019, Bộ GD-ĐT tiếp nhận 8 bản mẫu SGK  của 4 môn học và hoạt động giáo dục. Sau 2 vòng thẩm định, Hội đồng thẩm định đã đánh giá "đạt" đối với 7/8 bản mẫu SGK lớp 1.

Nhiều bản mẫu SGK có quan điểm biên soạn, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam, bảo đảm tính "mở", linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các NXB có hình thức phù hợp cung cấp SGK đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, phụ huynh học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn SGK theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thuận - Lan Anh