Tại trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, điểm trúng tuyển giao động từ 14 đến 23,1. Cụ thể điểm chuẩn từng ngành như sau:

Các trường ĐH công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành tăng 1- 3 điểm - Ảnh 1.

Tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, ngành Công nghệ thực phẩm có mức điểm cao nhất là 20.25, các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế có mức điểm dao động trong khoảng 17 điểm – 20 điểm. Điểm chuẩn các ngành năm 2019 tăng hơn năm 2018 từ 0,5 điểm – 3 điểm, ngành có mức tăng cao nhất 3 điểm là ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, cụ thể:

Các trường ĐH công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành tăng 1- 3 điểm - Ảnh 2.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn như sau:

Các trường ĐH công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành tăng 1- 3 điểm - Ảnh 3.
Các trường ĐH công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành tăng 1- 3 điểm - Ảnh 4.
Các trường ĐH công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành tăng 1- 3 điểm - Ảnh 5.

Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP HCM (UEF) cho biết so với năm 2018, mức điểm chuẩn năm 2019 tăng từ 1 - 2 điểm tùy theo ngành.

Điểm chuẩn vào các ngành cụ thể:

Các trường ĐH công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành tăng 1- 3 điểm - Ảnh 6.

Tại Trường ĐH Công nghệ TP HCM, điểm chuẩn từ 16 đến 22 điểm. Cụ thể:

Các trường ĐH công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành tăng 1- 3 điểm - Ảnh 7.
Các trường ĐH công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành tăng 1- 3 điểm - Ảnh 8.

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương là 14 điểm cho hầu hết các ngành, riêng ngành Dược điểm chuẩn là 20.

Xem điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghệ thông tin, Ngân hàng, Nha Trang

Xem điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế, Sư phạm Kỹ thuật, Công nghiệp TP HCM

Xem điểm chuẩn các trường ĐH phía Bắc tại đây

Xem điểm chuẩn của các trường quân đội tại đây

Xem điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế - Luật, Nông lâm, Văn HIến

Xem điểm chuẩn ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế

Xem điểm chuẩn các trường ĐH sư phạm, công an

Nhóm PV