Điều kiện dự tuyển: Ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn), là công dân Việt Nam, có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Mỹ.

Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam chọn ứng viên - Ảnh 1.

Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ. Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Mỹ kết thúc.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu hiện đang giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Mỹ, hoặc đã nhận học bổng Fulbright trong thời gian 5 năm vừa qua; đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi giáo sư/học giả nghiên cứu trong vòng 2 năm vừa qua.

Ứng viên có thể chọn học bổng 1 học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc 1 năm học (tương đương 9 tháng).

Ứng viên chọn học bổng một học kỳ phải bắt đầu vào tháng 9-2020 hoặc tháng 1-2021. Ứng viên chọn học bổng một năm học phải bắt đầu vào tháng 9-2020.

Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 17 giờ ngày 15-10-2019 (giờ Việt Nam).

Thông tin chi tiết về việc nộp hồ sơ có trên trang web: vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/.

D.Ngọc