Chương trình hợp tác nhà khoa học trẻ Mekong - Hoa Kỳ năm 2022 do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ được triển khai nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kiến thức và xây dựng mạng lưới các nhà khoa học trẻ thuộc các nước trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong - Hoa Kỳ (gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam).

Chương trình này nhằm hỗ trợ thanh niên và các chuyên gia trẻ tham gia các dự án nghiên cứu chung, hội thảo và hội nghị phối hợp để chia sẻ kiến thức khoa học, ý tưởng và kinh nghiệm, trong đó bao gồm nguồn tác giả của các bài báo nghiên cứu đã được bình duyệt. Chương trình có hai mục tiêu: Khuyến khích và phát triển liên kết khoa học trong khu vực và thúc đẩy chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và ý tưởng nghiên cứu về khoa học công nghệ.

Chương trình hợp tác nhà khoa học trẻ Mekong - Hoa Kỳ năm 2022 tuyển chọn sinh viên và thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các ngành liên quan đến nông nghiệp như: Phân tích hệ thống nông nghiệp, môi trường nông nghiệp, kỹ thuật sản xuất trang trại, kinh tế quản lý trang trại, nông nghiệp chính xác, kỹ thuật dụng cụ và đo đạc, công nghệ nuôi trồng thủy sản, quản lý môi trường nông nghiệp, hệ thống thủy lợi nông nghiệp, phân tích chính sách nông nghiệp, v.v… tại các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong.

Bên cạnh đó, các ứng viên làm việc trong các ngành kỹ thuật nông nghiệp đang tìm kiếm cơ hội phát triển các kỹ năng kỹ thuật, công ty và doanh nghiệp cũng có thể đăng ký tham gia.

Vòng thi trực tuyến diễn ra từ ngày 2 đến 27-5 và vòng thi trực tiếp dự kiến vào ngày 20 đến 24-6. Hạn chót đăng ký ngày 31-3.

Link đăng ký: https://asuengineeringonline.com/mekong-program

Khánh Thu