Căn cứ vào điểm, Trường THPT chuyên Ttrần Đại Nghĩa sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Năm học 2017-2018, trường tuyển 15 lớp 6 với 525 học sinh. 

Mời quý phụ huynh và học sinh xem điểm khảo sát theo 

Đặng Trinh