Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chiều 5-4 đã có công văn gửi các trường ĐH, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an) về việc chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các học viện, trường đại học trong việc mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng thỉnh giảng.

Kèm theo công văn này, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách hơn 30 trường, viện đã xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) 2017.

Công bố hơn 30 trường, viện xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS - Ảnh 1.

Danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS, PGS

Bộ GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo trên tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng liên quan đến việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 theo quy định của pháp luật, báo cáo bộ (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 30-4.

Công văn của Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, qua kiểm tra việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, đã có 41/1.226 ứng viên đã được Hội đồng Chức danh GS Nhà nước thông qua tại kỳ họp lần thứ VII năm 2017 không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Kết quả kiểm tra hồ sơ của các ứng viên cho thấy sai sót chủ yếu nằm ở các khâu: ứng viên kê khai hồ sơ thiếu chuẩn xác, thiếu minh chứng cụ thể; cơ sở giáo dục đại học xác nhận thông tin do ứng viên kê khai chưa chặt chẽ; các hội đồng chức danh GS cơ sở, hội đồng chức danh GS ngành/liên ngành thẩm định hồ sơ ứng viên chưa kỹ càng.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát quy định, quy trình của cơ sở đào tạo liên quan đến quá trình tổ chức và quản lý hoạt động thỉnh giảng, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở đào tạo. Đồng thời chấn chỉnh công tác mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng hoạt động thỉnh giảng, lưu trữ hồ sơ thỉnh giảng và xác nhận kết quả thực hiện hoạt động thỉnh giảng gửi đến cơ quan, tổ chức liên quan. 

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường phải công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. Bộ sẽ chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo theo quy định.

Yến Anh