Theo đó, điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) của các trường ĐH Tài chính- Marketing, ĐH Kinh tế- Tài chính, ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) là 18 điểm. Riêng ngành Dược học tại Trường ĐH Công nghệ TP HCM theo mức điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Các ngành xét tuyển của Trường ĐH Tài chính- Marketing:

- Chương trình đại trà:

ĐH Tài chính- Marketing, Kinh tế- Tài chính, HUTECH công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 1.

- Chương trình đặc thù:

ĐH Tài chính- Marketing, Kinh tế- Tài chính, HUTECH công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 2.

- Chương trình chất lượng cao:

ĐH Tài chính- Marketing, Kinh tế- Tài chính, HUTECH công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 3.

- Chương trình quốc tế:

ĐH Tài chính- Marketing, Kinh tế- Tài chính, HUTECH công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 4.
ĐH Tài chính- Marketing, Kinh tế- Tài chính, HUTECH công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 5.

Tại Trường ĐH Kinh tế- Tài chính (UEF):

ĐH Tài chính- Marketing, Kinh tế- Tài chính, HUTECH công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 6.

Tại Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH):

ĐH Tài chính- Marketing, Kinh tế- Tài chính, HUTECH công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 7.
ĐH Tài chính- Marketing, Kinh tế- Tài chính, HUTECH công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 8.
ĐH Tài chính- Marketing, Kinh tế- Tài chính, HUTECH công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 9.
ĐH Tài chính- Marketing, Kinh tế- Tài chính, HUTECH công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 10.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 19-9 thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trong vòng 7 ngày (từ ngày 19 đến 25-9 và điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu trong 9 ngày (từ ngày 19 đến 27-9).

Huy Lân