Điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn của Trường ĐH công nghiệp thực phẩm cao nhất 22,50 - Ảnh 1.
Huy Lân