Điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Y dược TP HCM cụ thể như sau:

Điểm chuẩn của Trường ĐH Y dược TP HCM lên tới 28,45 - Ảnh 1.
Huy Lân