Ngày 6-8, Trường ĐH Cần Thơ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2018 của 96 ngành đào tạo với mức điểm từ 14-22,25 điểm, tùy từng ngành. 

Trong đó, ở chương trình đào tạo đại trà thì chuyên ngành sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất là 22,25 điểm. Nhiều chuyên ngành về kỹ thuật (môi trường, xây dựng công trình thủy, tài nguyên nước, vật liệu…), sinh học, công nghệ… lại có điểm chuẩn chỉ 14 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ: Nhiều ngành chỉ lấy 14 điểm - Ảnh 1.
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ: Nhiều ngành chỉ lấy 14 điểm - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ: Nhiều ngành chỉ lấy 14 điểm - Ảnh 3.
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ: Nhiều ngành chỉ lấy 14 điểm - Ảnh 4.
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ: Nhiều ngành chỉ lấy 14 điểm - Ảnh 5.
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ: Nhiều ngành chỉ lấy 14 điểm - Ảnh 6.
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ: Nhiều ngành chỉ lấy 14 điểm - Ảnh 7.
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ: Nhiều ngành chỉ lấy 14 điểm - Ảnh 8.
Ca Linh