Hội đồng tuyển sinh trình độ ĐH, CĐ chính quy Trường ĐH Tài chính - Marketing đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2018 như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy:

STT

MÃ ĐKXT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐIỂM CHUẨN

TRÚNG TUYỂN

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

18,81

D01 (điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2)

2

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19,7

A00, A01, D01, D96

3

7340101

Quản trị kinh doanh

19,8

4

7340301C

Kế toán

16,0

5

7340201C

Tài chính – Ngân hàng

16,0

6

7340116

Bất động sản

18,0

7

7340301Q

Kế toán

16,0

8

7340115C

Marketing

19,0

9

7340120C

Kinh doanh quốc tế

19,0

10

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

19,3

11

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

17,5

12

7340120Q

Kinh doanh quốc tế

18,5

13

7340101C

Quản trị kinh doanh

17,5

14

7340201

Tài chính - Ngân hàng

18,9

15

7340301

Kế toán

19,4

16

7340115Q

Marketing

18,5

17

7810201

Quản trị khách sạn

20,2

18

7340120

Kinh doanh quốc tế

21,4

19

7810201C

Quản trị khách sạn

17,0

20

7340115

Marketing

21,0

21

7340101Q

Quản trị kinh doanh

18,5

Điểm chuẩn trúng tuyển nêu trên là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển (kể cả ngành tuyển có quy định nhân hệ số và không nhân hệ số đối với điểm các môn thi), sau khi quy đổi về thang điểm 30, được làm tròn đến hai chữ số thập phân và đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng theo quy định hiện hành. Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

Điểm ưu tiên được tính theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể: mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0đ (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25đ (một phần tư điểm) đối với thang điểm 10.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào Trường bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 đến Trường từ ngày 7-8-2018 đến chậm nhất 17 giờ ngày 12-8-2018 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) theo 1 trong 2 phương thức: đường bưu điện và trực tiếp.

Quá thời hạn yêu cầu thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi, những thí sinh trúng tuyển không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.

Lê Thoa