Điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

- Tại cơ sở chính (TP HCM)

Điểm sàn của Trường ĐH Nông lâm TP HCM từ 16 đến 21 - Ảnh 1.

(*) Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp: điểm sàn sẽ được điều chỉnh theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận:

Điểm sàn của Trường ĐH Nông lâm TP HCM từ 16 đến 21 - Ảnh 2.
Huy Lân