Đó là định hướng của UBND TP HCM tại Hội thảo Giáo dục thông minh được tổ chức sáng 20-12 ở TP HCM. Tại đây, các tổ chức giáo dục sẽ đóng góp ý kiến, tư vấn cho lãnh đạo thành phố để xây dựng các đề án, chương trình, các giải pháp nhằm phát triển giáo dục thông minh, đào tạo nguồn nhân lực đối với hệ thống giáo dục của thành phố.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, lãnh đạo TP có nhận thức và quyết tâm xây dựng đô thị thông minh, trong đó giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Xác định phải đi trước, là nền tảng, là động lực của quá trình xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh. Để thực hiện mục tiêu trên, với truyền thống năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, tăng cường ứng dụng CNTT và truyền thông trong công tác quản lý và hoạt động dạy - học, kiểm tra - đánh giá.

Giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đô thị thông minh - Ảnh 1.

Hội thảo thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển phần mềm giáo dục trong và ngoài nước.

Giáo dục phổ thông của thành phố có gần 1.500 trường với hơn 1 triệu học sinh, nhưng là một trong những đơn vị đầu tiên xây dựng công bố kiến trúc tổng thể ứng dụng CNTT và truyền thông của ngành sớm nhất. Xây dựng hệ thống cáp quang tốc độ cao, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của toàn ngành. Đó là nền tảng ban đầu, cần thiết và quan trọng để tổ chức đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiếp theo. Bên cạnh đó các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục đào tạo ĐH trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động phối hợp triển khai nhiều mô hình thí điểm đào tạo thông minh và đã đạt được một số kết quả nhất định. Đây là cơ sở để đánh giá hoàn thiện những mô hình đề án giải pháp có tính căng cơ, bền vững cho thành phố.

Giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đô thị thông minh - Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM tham quan một mô hình ứng dụng CNTT

Các trường hiện có đầy đủ máy vi tính, nhiều trường còn trang bị những thiết bị dạy học hiện đại, "Thư viện tiên tiến, hiện đại" (tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa)...Tất cả là tiền đề quan trọng để ứng dụng CNTT và truyền thông trong công tác quản lí, hỗ trợ các hoạt động dạy - học, kiểm tra - đánh giá tại các nhà trường.

Nhiều năm qua, thành phố luôn dành hơn 25% vốn ngân sách cho việc chi thường xuyên và chi đầu tư xây mới, sửa chữa và cải tạo, nâng cấp trường học và nhất là mua sắm các trang thiết bị dạy - học hiện đại.

Nguyễn Thuận