Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27-9 vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non, trường tiểu học, THCS, THPT và kèm theo các quyết định, trong đó quy định rõ bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục.

Giáo viên không được dùng lời lẽ xúc phạm, miệt thị học sinh - Ảnh 1.

Giáo viên không được dùng lời lẽ xúc phạm học sinh, tôn trọng sự khác biệt của học sinh

Theo đó, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phải chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, dễ hiểu, gần gũi; không dùng ngôn ngữ xúc phạm gây tổn thương học sinh. Đối với giáo viên, nhân viên phải chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; không dùng lời lẽ xúc phạm, miệt thị gây tổn thương; không định kiến, thiên vị, xúc phạm, trù dập, sách nhiễu, vụ lợi, né tránh trách nhiệm, đổ lỗi hoặc che giấu vi phạm của đồng nghiệp, giáo viên, nhân viên.

Giáo viên phải trang phục lịch sự, giản dị, phù hợp với môi trường giáo dục và với mỗi loại hoạt động; không sử dụng trang phục thiếu lịch sự, phản cảm. Đối với học sinh, giáo viên phải chuẩn mực, tôn trọng, giản dị, gần gũi, dễ hiểu, khích lệ hoặc nhắc nhở phù hợp; không xúc phạm, miệt thị, gây tổn thương học sinh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm; tôn trọng sự khác biệt, công bằng, lắng nghe, đồng cảm và động viên, khích lệ sự tham gia tích cực và sáng tạo của học sinh; tạo sự an toàn, tin cậy; không bạo hành học sinh dưới mọi hình thức. 

Đối với đồng nghiệp, nhân viên, giáo viên phải đúng mực, tôn trọng, thân thiện; không xúc phạm, mỉa mai, gây hiềm khích. Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên phải tôn trọng, cầu thị.

Tin- ảnh: Hạ Văn