Vừa qua, Sở GD-ĐT đã có văn bản chính thức về mức chi quà Tết cổ truyền 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo sở cũng yêu cầu các đơn vị gấp rút thực hiện để người lao động có thể mua sắm Tết.

Giáo viên TP HCM được thưởng Tết Canh Tý 1,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Ngoài mức thưởng Tết chính thức, giáo viên tại TP HCM còn được nhận nhiều khoản thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm chi của trường, Nghị quyết 03 của HĐND TP.

Được biết, mức thưởng Tết năm nay được giữ như năm trước, mỗi người sẽ nhận 1,5 triệu đồng. Đối với những đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, nguồn kinh phí để thưởng Tết sẽ từ ngân sách TP  bổ sung dự toán kinh phí cho đơn vị để chi quà Tết.

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên thì sẽ tự cân đối kinh phí để chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

Để kịp thời chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, sở đề nghị các đơn vị tạm ứng từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2020 hoặc từ nguồn khác của đơn vị.

Nguyễn Thuận