Sau đây là gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh. 

Gợi ý giải đề môn tiếng Anh thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh 1.

Gợi ý đáp án môn tiếng Anh

Đặng Trinh