Theo dự thảo, học sinh tốt nghiệp THCS theo học trình độ trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với mỗi ngành/nghề, học sinh phải học ít nhất 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Hai môn bắt buộc là toán và văn, thời lượng 270 tiết/môn, và có 5 môn lựa chọn là: lý, hóa, sinh, sử, địa, mỗi môn 180 tiết.

Học sinh có điểm thi kết thúc môn học của tất cả các môn học theo ngành/nghề đào tạo đạt từ 5,0 điểm trở lên được xác nhận là đủ yêu cầu khối lượng kiến thức, văn hóa THPT đối với các môn học được giảng dạy theo ngành/nghề đó.

Học sinh trường nghề bắt buộc học môn toán và văn - Ảnh 1.

Sẽ quy định cụ thể khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong trường nghề. (Ảnh: PHƯƠNG TRẦN)

Học sinh được cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT được bảo lưu khối lượng kiến thức văn hóa THPT, nếu có nguyện vọng hoàn thành chương trình giáo dục THPT.

Việc lựa chọn các môn học bảo đảm phù hợp với ngành/nghề đào tạo của giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. 

Ngoài ra, việc tổ chức giảng dạy các môn học phải bảo đảm điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định đối với giáo dục THPT.

Cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn học bảo đảm nội dung kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng học tập; tổ chức giảng dạy và kiểm tra đánh giá; tổ chức thi kết thúc môn học; xác nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định các môn học lựa chọn theo quy định, thời điểm tổ chức giảng dạy và thi kết thúc các môn học. 

Để thực hiện việc giảng dạy văn hóa, cơ sở giáo dục phải có đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học phục vụ cho giảng dạy các môn học theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo thống kê của Sở LĐTB-XH TP HCM, hiện nay, tại TP có 392 trường cao đẳng, trung cấp, GDNN - GDTX, các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Ng.Thuận