Kết quả khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách pháp luật về xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho thấy số lượng in, phát hành sách VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1- CNGD tăng đột biến. Cụ thể, năm 2017 sản lượng in, phát hành tài liệu Tiếng Việt lớp 1- CNGD khoảng 5 triệu bản, tăng gần 13 lần so với năm 2012. Sách VNEN là 10 triệu bản, tăng gấp 5 lần so với năm 2014. Doanh thu từ sách VNEN năm 2017 đạt khoảng hơn 300 tỷ đồng/năm, tương đương 1/3 doanh thu từ SGK giáo dục phổ thông 2000.

Báo cáo cũng nêu rõ sách VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1- CNGD được NXB Giáo dục Việt Nam chỉnh sửa, thay hằng năm, không sử dụng lại, gây lãng phí.

In, phát hành sách Tiếng Việt lớp 1- CNGD tăng 13 lần - Ảnh 1.

Sách Tiếng Việt lớp 1- CNGD được phát hành khoảng 5 triệu bản/năm

Việc tổ chức thí điểm, thực nghiệm bộ sách VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1 - CNGD trong nhà trường phổ thông thời gian qua cũng đang gây ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội .

Sách SGK giáo dục phổ thông 2000, sách VNEN và Tiếng Việt lớp 1 - CNGD cùng do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản, in và phát hành. Tuy nhiên, khác với SGK giáo dục phổ thông 2000, sách VNEN và Tiếng Việt lớp 1 - CNGD trong giai đoạng 2012-2107 không được bán trên thị trường mà được phân phối độc quyền bởi các công ty con và công ty thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam, thông qua sở GD-ĐT các tỉnh thành phố, phòng GD-DT, các quận - huyện - thị xã, các trường tiểu học, THCS trên cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng các bộ sách này hàng năm.

Đoàn khảo sát đề nghị Bộ GD-ĐT chỉ đạo triển khai tổng kết đánh giá việc biên soạn, in phát hành sử dụng SGK và mô hình thí điểm VNEN, thực nghiệm tài liệu Tiếng Việt lớp 1- CNGD trên cơ sở đó kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về SGK thí điểm thực nghiệm trong giáo dục. Đồng thời thông tin rộng rãi về kết quả tổng kết đánh giá, tạo sự chia sẻ đồng thuận trong ngành giáo dục và nhân dân.

Đoàn khảo sát cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có thực hiện thí điểm mô hình VNEN và tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - CNGD chỉ đạo Sở GD-ĐT tổ chức tổng kết đánh giá thí điểm mô hình VNEN và Tiếng Việt lớp 1 - CNGD trên địa bàn, trên cơ sở đó kiện nghị việc tiếp tục hay dừng triển khai giảng dạy đối với tài liệu thí điểm này.

B. Trân - B. Lâm