Liên kết 4 trường ĐH thành ĐH Nguyễn Hoàng - Ảnh 1.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Trong báo cáo này, UBND TP HCM cho biết nhằm thực hiện chính sách của nhà nước về phát triển giáo dục đại học, trong đó khuyến khích quá trình sắp xếp, sáp nhập các trường ĐH thành ĐH, UBND TP HCM đã ủng hộ chủ trương liên kết 4 trường ĐH, gồm: Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu thành ĐH Nguyễn Hoàng (4 trường ĐH này đều thuộc sở hữu của tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng - PV). Trên cơ sở đó, Bộ GD-ĐT đã có tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo về việc liên kết các trường ĐH thành ĐH Nguyễn Hoàng.

UBND TP HCM cũng báo cáo Bộ GD-ĐT về việc công nhận hội đồng trường, hiệu trưởng các trường ĐH công lập trực thuộc (Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Trong công văn 941, UBND TP HCM đề nghị Bộ GD-ĐT tham mưu Chính phủ ban hành quy định chi tiết đối với việc đặt trụ sở mới của ĐH sau liên kết các trường ĐH.

Huy Lân