Ngày 30-3, Bộ Y tế công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng y tế và thiết bị Việt Đức trực thuộc Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức theo mô hình trường thuộc bệnh viện, sẽ phát huy thế mạnh của Bệnh viện Việt Đức về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm trong giảng dạy và trong tổ chức đào tạo nguồn nhân lực y tế. Bên cạnh đào tạo nhân lực mới, trường cũng cần chú trọng đào tạo lại cho các cán bộ y tế, đồng thời giữ vai trò là đơn vị chỉ đạo tuyến, đào tạo cho các cơ sở y tế tuyến dưới.

Thành lập Trường Cao đẳng y tế và thiết bị Việt Đức - Ảnh 1.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi lễ

"Tôi mong muốn bệnh viện từng bước thực hiện các nhiệm vụ hướng tới đưa nhà trường trở thành đơn vị dẫn đầu trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng thị trường lao động trong nước cũng như ở nước ngoài"- Thứ trưởng Tuyên nói.

Theo GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, mục tiêu của nhà trường tới đây là đào tạo nhân lực y tế trình độ cao đẳng có khả năng chuyên môn, đạo đức tốt, năng lực tự nghiên cứu và áp dụng khoa học, công nghệ, sáng tạo và vươn lên trong nghề nghiệp để phục vụ công tác chăm sóc sức và bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng như hội nhập quốc tế.

Trường bảo đảm cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực theo chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng được nhu cầu nhân lực y tế trong thời đại mới.

Thành lập Trường Cao đẳng y tế và thiết bị Việt Đức - Ảnh 2.

Bệnh viện Việt Đức là một trong những cơ sở điều trị liên tục tiếp nhận các học viên và sinh viên đến thực tập

Mục tiêu đến năm 2030, nâng cao được chất lượng đào tạo, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại; chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế; tiếp cận được trình độ các nước ASEAN.

Trong năm học tới, trường tăng quy mô tuyển sinh, mở thêm các mã ngành đào tạo, đồng thời đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, gắn đào tạo lý thuyết với thực hành đặc biệt là kỹ năng tay nghề, nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng của các cơ sở y tế hiện nay.

Trường Cao đẳng y tế và thiết bị Việt Đức thuộc Bệnh viện Việt Đức trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế theo Quyết định số 1211/QĐ-LĐTBXH ngày 25-10-2021 của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 265/QĐ-BLĐTBXH ngày 15-2-2007; Quyết định số 5854/QĐ-BYT ngày 24-12-2021 của Bộ Y tế.
D.Thu