Đề xuất này dự kiến được Chính phủ xem xét trong kỳ họp vào đầu tháng 10 tới. Nếu Chính phủ đồng ý với báo cáo này sẽ trình để Quốc hội quyết định.

Theo lộ trình cũ, năm học 2018-2019 sẽ triển khai CT mới đồng thời ở lớp đầu cấp của ba cấp học là lớp 1, lớp 6, lớp 10. Đến năm thứ 4, sẽ triển khai đến lớp 4, lớp 9 và năm thứ 5 sẽ chỉ còn lớp 5. Tuy nhiên theo kế hoạch điều chỉnh, năm đầu sẽ triển khai chương trình mới ở lớp 1, trong khi đó sẽ tiến hành thực nghiệm ở các lớp khác. Năm thứ hai triển khai lớp 2 , lớp 6. Năm thứ ba sẽ là lớp 3, lớp 7, lớp 10. Năm thứ tư là lớp 4, lớp 8 lớp 11. Năm cuối là lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Lùi thời gian đổi mới giáo dục phổ thông - Ảnh 1.

Học sinh TP HCM trong giờ học. Ảnh: Tấn Thạnh

Theo đánh giá của GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông, cấp học THCS, THPT cần có thời gian để chuẩn bị kỹ hơn nên triển khai sau một bước thì hợp lý hơn.  

Y. Anh