Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP HCM:

Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 1.
Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 2.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn:

Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 3.
Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 4.

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM:

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Công nghiệp TP HCM

Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 5.
Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 6.
Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 7.
Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 8.
Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 9.

Điểm chuẩn 6 ngành tại phân hiệu Quảng Ngãi của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM.

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP HCM cụ thể như sau:

Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 10.
Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 11.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành:

Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 12.
Nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn - Ảnh 13.
Huy Lân