Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận của ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc hôm 16-9 với Trường ĐH Quảng Nam và các sở, ngành liên quan về đề án chuyển Trường ĐH Quảng Nam trở thành trường thành viên của ĐH Đà Nẵng.

Theo thông báo kết luận, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Quảng Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và các địa phương lân cận. Tuy nhiên, Trường ĐH Quảng Nam cần có một hướng đi mới để vượt qua khó khăn hiện nay, nâng tầm và phát triển nhà trường trong giai đoạn đến.

Phấn đấu Trường ĐH Quảng Nam thành thành viên của ĐH Đà Nẵng năm 2023 - Ảnh 1.

Trường ĐH Quảng Nam phấn đấu trở thành thành viên của ĐH Đà Nẵng vào năm 2023 Ảnh: Yến Nhị

"Việc xây dựng đề án chuyển Trường ĐH Quảng Nam trở thành trường thành viên của ĐH Đà Nẵng là một hướng đi phù hợp với xu thế phát triển giáo dục ĐH và đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tại Công văn số 2659-CV/TU ngày 13-3-2020" – thông báo nêu.

Tại kết luận, ông Tân thống nhất lộ trình chuyển Trường ĐH Quảng Nam trở thành trường thành viên của ĐH Đà Nẵng trong đề án chia thành 2 giai đoạn: trước và sau khi có quyết định của Thủ tướng.

Ông Trần Văn Tân giao Trường ĐH Quảng Nam hoàn thiện đề án, tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi ĐH Đà Nẵng có ý kiến chính thức trước ngày 15-10-2020. Khi có ý kiến của ĐH Đà Nẵng, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến thống nhất để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

"Phấn đấu tiến độ hoàn thành xong các nội dung công việc trong năm 2022 để đầu năm 2023, ĐH Quảng Nam hoạt động dưới sự quản lý của ĐH Đà Nẵng" – thông báo kết luận nêu rõ.

Ngoài các nội dung chỉ đạo trực tiếp cho Trường ĐH Quảng Nam và các sở ngành liên quan khác, đáng chú ý, ông Trần Văn Tân giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, thẩm định cơ sở pháp lý, thực tiễn, tính cần thiết của đề án thành lập trường phổ thông nhiều cấp học trực thuộc Trường ĐH Quảng Nam, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15-10.

Tr.Thường