Bộ GD-ĐT cho biết năm nay, cả nước có 963.571 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 8,5% so với năm 2011, trong đó có 856.271 thí sinh hệ giáo dục THPT, 107.300 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2012, cho biết lãnh đạo bộ đã yêu cầu ban chỉ đạo rà soát lại lần cuối công tác chuẩn bị kỳ thi ở các địa phương để phát hiện sai sót, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp.
Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị thi; bảo đảm an ninh bảo vệ các khâu nhận, in, sao, vận chuyển, công tác coi thi, chấm thi; bảo đảm các phương án giao thông cũng như phòng ngừa, tập trung xử lý nếu có các sự cố lộ, lọt đề thi, vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi này được đánh giá là có nhiều đổi mới với việc phân cấp nhiều hơn cho các địa phương như không còn thi theo cụm, chấm chéo bài thi theo tỉnh; Bộ GD-ĐT không tổ chức thanh tra ủy quyền mà thay vào đó, giám đốc sở GD-ĐT được giao quyền chủ động thành lập các hội đồng coi thi và chấm thi, thành lập các đoàn thanh tra công tác coi thi tại địa bàn.

Về khả năng nảy sinh tiêu cực nếu không thi cụm, chấm chéo giữa các địa phương như những năm trước, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2012, cho biết Bộ GD-ĐT không yêu cầu các tỉnh chấm chéo nhưng trong nội bộ từng tỉnh phải tổ chức chấm chéo giữa các trường.
Đối với các bài tự luận, giáo viên không được chấm bài thi của học sinh trường mình. Hội đồng chấm thi phải có trách nhiệm trong việc phân công giáo viên chấm chéo bảo đảm đúng quy định. Ông Hiển cũng nhấn mạnh rằng hội đồng chấm thi phải giữ tuyệt đối bí mật bài thi trong quá trình chấm. Kết quả chấm từng ngày, từng buổi cũng không được tiết lộ.
Không còn thanh tra ủy quyền nhưng ông Hiển cho biết trong quá trình thi, Bộ GD-ĐT sẽ thanh tra đột xuất. Đối với những nơi trọng điểm sẽ có thanh tra cắm chốt giúp các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Áp dụng 4 chế độ báo cáo nhanh

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định nếu coi thi nghiêm khắc kết hợp với thanh tra nghiêm ngặt thì chắc chắn sẽ có một kỳ thi nghiêm túc, tránh tình trạng chênh lệch về tỉ lệ tốt nghiệp giữa các tỉnh.
Các sở GD-ĐT, UBND các tỉnh được Bộ GD-ĐT giao chịu trách nhiệm thanh tra về chuyên môn, thực hiện quy chế bảo đảm chất lượng trong công tác chấm thi.
Năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ áp dụng 4 chế độ báo cáo nhanh kết quả chấm thi các môn tự luận theo tiến độ chấm thi; lần lượt theo thứ tự tỉ lệ 15%, 30%, 50% và 80% số bài chấm thi nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chấm thi.
YẾN ANH