Sáng ngày 7-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã có văn bản hướng dẫn khung các mức thu và các khoản thu thỏa thuận đối với các đơn vị giáo dục trực thuộc sở.

Theo đó, đối với các mức thu theo thỏa thuận, ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thống nhất chủ trương với phụ huynh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục.

Khung thu quy định cụ thể như sau:

Toàn cảnh mức thu học phí năm học mới tại TPHCM - Ảnh 1.

Như vậy, hầu hết các khoản thu ở các trường từ cấp tiểu học đến THPT vẫn tương đương như năm học cũ. Riêng bậc mầm non, một số khoản thu có tăng thêm và có thêm một số khoản thu mới. Cụ thể, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học được phép thu cao nhất từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/học sinh/tháng.

Tiền tổ chức quản lý và phục vụ bán trú ở khối mầm non ở mức 350.000 đồng đến 400.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 50.000 đồng so với năm trước). Ngoài ra tiền thiết bị vật dụng phục vụ bán trú ở mầm non tăng thêm 50.000 đồng, thành 450.000 đồng/năm.

Toàn cảnh mức thu học phí năm học mới tại TPHCM - Ảnh 2.

Riêng bậc mầm non sẽ tăng thêm một số khoản thu

Đặc biệt ở năm học này, ở bậc mầm non sẽ thu thêm khoản tiền chi trả hợp đồng cho nhân viên nuôi dưỡng, từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng. Khoản thu này được áp dụng theo nghị quyết 04/2017 cua HĐND TP.

Đối với các khoản thu của trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ: Các Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền, THPT Nguyễn Du được thực hiện theo đề án trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế và khu vực, mức thu cụ thể như sau (không bao gồm các khoản thu hộ, chi hộ và các khoản thu khác):

Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng

Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng Trường Mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn vẫn thực hiện theo mức thu cũ. Cụ thể như sau:

Nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

THCS, THPT: 600.000 đồng/học sinh/tháng

Sở GD-ĐT TP HCM cũng yêu cầu các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh. Thực hiện giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Đặng Trinh