Theo kế hoạch của sở, hiện Sở GD-ĐT quản lý 129 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Năm học 2020 - 2021, Sở GD-ĐT TP HCM tiếp tục phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức đối với 22 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Năm học mới, Sở GD-ĐT dự kiến tuyển dụng 514 viên chức, trong đó: 456 viên chức là giáo viên và 58 viên chức là nhân viên, để bổ sung nhu cầu giáo viên, nhân viên đối với các trường THPT, trung tâm GDTX và các đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp tuyển dụng.

Một số trường có nhu cầu tuyển dụng cao như: THPT Bình Chiểu tuyển dụng 27 viên chức; Trường THPT Linh Trung 23 viên chức; THPT Lương Thế Vinh 20 viên chức; THPT Dương Văn Thì 16 viên chức...

TP HCM bắt đầu tuyển dụng giáo viên cho năm học mới - Ảnh 1.

Xem thông tin tuyển dụng giáo viên tại TP HCM. Ảnh: NLĐO

Thời gian đăng ký tuyển dụng bắt đầu từ ngày 1-7 đến 30-7-2020 qua trang thông tin: http://tuyendung.hcm.edu.vn/

Việc tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 2 vòng.

Vòng 1 gồm kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm thì người dự tuyển được tham dự vòng kế tiếp.

Vòng 2 là thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy của người dự tuyển (giáo viên) hoặc nghiệp vụ công tác (nhân viên) trong thời gian 45 phút.

Thông tin chi tiết về điều kiện, chỉ tiêu tuyển dụng tại đây 

Đặng Trinh