Cụ thể, thực hiện chương trình học trực tuyến ở khối lớp 1, 2, 3 là môn tiếng Việt, toán, ngoại ngữ; khối 4, 5 là môn tiếng Việt, toán, ngoại ngữ, lịch sử, khoa học và địa lý. Nội dung dạy học từ ngày 16-3 đến ngày 5-4 gồm kiến thức của tuần 21 đến hết tuần 23 theo phân phối chương trình năm học cho đến khi có thông báo kế tiếp.

TP HCM dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học - Ảnh 1.

Học sinh tiểu học TP HCM bắt đầu được học trực tuyến

Hiệu trưởng các trường tiểu học chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của nhà trường, kế hoạch lấy chuẩn kiến thức kỹ năng làm cơ sở, tập trung cho các môn học. Việc dạy học trực tuyến theo kế hoạch dạy học có nội dung tinh giản như trên, theo chủ đề chủ điểm, không lệ thuộc vào từng bài theo phân phối chương trình.

Nhà trường phân công giáo viên và các tổ bộ môn thống nhất kế hoạch trình hiệu trưởng phê duyệt trước khi tiến hành ghi hình bài giảng, thiết kế bài học, xây dựng các hoạt động và hệ thống bài tập đăng tải trên website theo định kỳ từng tuần. Đối với các địa phương, đơn vị còn khó khăn có thể thiết kế qua tin nhắn điện tử, thư điện tử, các phương tiện khác...hoặc in sao giấy gửi cho phụ huynh học sinh.

Giáo viên theo dõi, nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh, động viên, khuyến khích các em hoàn thành các bài học và các hoạt động trong tuần; phối hợp với gia đình học sinh để có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh qua internet.

Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường đánh giá kết quả học tập trên internet, từ đó tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Nguyễn Thuận