Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM ngày 15-10 đã có hướng dẫn gửi các đơn vị trường học về chế độ làm việc đối với giáo viên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, chế độ làm việc của giáo viên cùng với các chế độ chính sách khác liên quan như kiêm nhiệm, thừa giờ… vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong học kỳ I năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh phổ thông học trực tuyến. Qua đó, giáo viên thực hiện các công việc dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh… thông qua các công cụ trực tuyến như trên internet, truyền hình.

Do đó, khi xác định chế độ làm việc cho giáo viên, người đứng đầu các cơ sở giáo dục cần căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên, trao đổi với tổ, nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy. Từ đó, xác định tổng số tiết dạy của giáo viên, bao gồm cả các tiết quy đổi.

TP HCM: Giáo viên làm việc trong giai đoạn dịch Covid-19 được tính chế độ thế nào? - Ảnh 1.

Tổng số tiết dạy của giáo viên được căn cứ trên tình hình thực tế

Sở GD-ĐT TP HCM lưu ý số tiết thực dạy là số tiết giáo viên thực hiện trên thời khóa biểu trực tuyến cộng với số tiết dạy học trên hệ thống quản lý học tập (LMS) của nhà trường theo kế hoạch bài dạy của giáo viên được xây dựng theo kế hoạch giáo dục của tổ, nhóm môn học đã được hiệu trưởng phê duyệt.

Ngoài ra, nếu giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm, lớp, cấp học, dạy phụ đạo cho học sinh… thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để quy đổi cho cả những người tham gia, bảo đảm đúng người, đúng việc.

Tin-ảnh: Đặng Trinh