Phân tuyến trẻ vào lớp 1

- Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 1.

- Trường Tiểu học Phan Đình Phùng: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 2 và khu phố (KP) 1 (trừ tổ 1, 2, 3, 10) và KP 2 của phường 3.

- Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc tổ 1, 2, 3, 10 KP 1 và KP 3, 4, 5 phường 3.

- Trường Tiểu học Lương Định Của: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc KP 4, 5, 6 phường 4.

- Trường Tiểu học Lê Chí Trực: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2 và KP 3 phường 4.

- Trường Tiểu học Phan Văn Hân: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn phường 5.

- Trường Tiểu học Mê Linh: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 3 (trừ tổ 34, 35, 36) và KP 4 phường 6.

- Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2 và KP 3 (tổ 34, 35, 36) phường 6.

- Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2, 4, 5 phường 7.

- Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 8.

- Trường Tiểu học Kỳ Đồng: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 9 và KP 3 phường 7.

- Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc phường 10 và KP 1, 2, 3 phường 11.

- Trường Tiểu học Trần Văn Đang: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 4, 5, 6 phường 11.

- Trường Tiểu học Trương Quyền: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1 và KP 2 (tổ 24 đến 30) phường 12 và phường 13.

- Trường Tiểu học Nguyễn Thi: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 2 (từ tổ 16 đến 23) và KP 3 phường 12 và KP 4, 5 phường 14.

- Trường Tiểu học Trần Quang Diệu: nhận trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn KP 1, 2, 3 phường 14.

Phân tuyến học sinh lớp 5 vào lớp 6

Trường THCS Phan Sào Nam tiếp nhận:

- Tất cả học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật;

- 112 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lương Định Của có hộ khẩu tại phường 1 (quận 3) và hộ khẩu tại các quận: 5, 6, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Chánh.

- 31 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kỳ Đồng có hộ khẩu từ phường 1 đến phường 4 (quận 3) và tại các quận 5, 8, 10).

Trường THCS Thăng Long tiếp nhận:

- Tất cả học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà;

- 174 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lương Định Của có hộ khẩu trong quận 3 nhưng khác phường 4 và phường 1 và hộ khẩu tại các quận khác là quận chữ nhưng trừ quận Bình Tân, Bình Chánh.

Trường THCS Bàn Cờ tiếp nhận:

- Tất cả học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Chí Trực;

- 83 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng có hộ khẩu ngoài quận 3

- 150 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lương Định Của có hộ khẩu tại phường 4, quận 3.

Trường THCS Kiến Thiết tiếp nhận:

- Tất cả học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phan Văn Hân;

- 238 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng có hộ khẩu trong quận 3;

- 107 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Mê Linh có hộ khẩu ngoài quận 3;

- 120 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo có hộ khẩu ngoài quận 3;

- 48 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kỳ Đồng có hộ khẩu từ phường 5 đến phường 8 (quận 3) và hộ khẩu ngoài quận 3 là quận số nhưng trừ quận 8 và quận 10;

- 78 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trương Quyền học chương trình tiếng Anh thí điểm của Bộ GD-ĐT;

- 09 học sinh phổ cập Trường Ánh Sáng và 3 học sinh phổ cập Trường Tiểu học Lương Định Của.

Trường THCS Lê Quý Đôn tiếp nhận:

- Tất cả học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường Tiểu học Phan Đình Phùng;

- 82 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo có hộ khẩu tại phường 6 (quận 3);

- 21 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Mê Linh có hộ khẩu tại phường 6 (quận 3);

- 73 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn có hộ khẩu trong quận 3 khác phường 8;

- 8 học sinh lớp 5 học chương trình tiếng Anh Cambridge của Trường Tiểu học Kỳ Đồng;

- 40 học sinh giỏi lớp 5 tiêu biểu của Trường Tiểu học Trương Quyền.

Trường THCS Colette tiếp nhận:

- Tất cả học sinh lớp 5 học chương trình tiếng Pháp của Trường Tiểu học Lương Định Của;

- 10 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Mê Linh có hộ khẩu trong quận 3 khác Phường 6;

- 44 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo có hộ khẩu trong quận 3 khác phường 6;

- 20 học sinh giỏi lớp 5 tiêu biểu Trường Tiểu học Trần Văn Đang;

- 25 học sinh giỏi lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng có hộ khẩu tại phường 10 và phường 11 (quận 3);

- Tất cả học sinh lớp 5 học chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường Tiểu học Nguyễn Thi.

Trường THCS Lê Lợi tiếp nhận:

- Tất cả học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền;

- 238 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kỳ Đồng có hộ khẩu trong phường 9 (quận 3);

- 15 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng có hộ khẩu trong phường 10 (quận 3) gần Trường THCS Lê Lợi.

Trường THCS Hai Bà Trưng tiếp nhận:

- Học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn;

- 261 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn có hộ khẩu tại phường 8 (quận 3).

Trường THCS Lương Thế Vinh tiếp nhận:

- 54 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kỳ Đồng có hộ khẩu từ phường 10 đến phường 12 (quận 3);

- 128 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng (trừ số đã chuyển sang Trường THCS Colette và THCS Lê Lợi);

- 36 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Văn Đang (trừ 20 học sinh giỏi lớp 5 tiêu biểu chuyển đến trường THCS Colette và 47 học sinh có hộ khẩu dọc kênh Nhiêu Lộc chuyển đến trường THCS Đoàn Thị Điểm).

Trường THCS Đoàn Thị Điểm tiếp nhận:

- 208 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn có hộ khẩu ngoài quận 3;

- 42 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kỳ Đồng có hộ khẩu ngoài quận 3 là quận chữ;

- Học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng;

- 47 học sinh lớp 5 trường Trần Văn Đang có hộ khẩu dọc kênh Nhiêu Lộc;

- 86 học sinh lớp 5 (trừ học sinh lớp tăng cường tiếng Anh) của Trường Tiểu học Nguyễn Thi.

Trường THCS Bạch Đằng tiếp nhận:

- Tất cả học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Quang Diệu;

- Học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường Tiểu học Kỳ Đồng;

- 43 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kỳ Đồng có hộ khẩu phường13, phường14 (quận 3);

- Học sinh lớp 5 chương trình tăng cường tiếng Anh của Trường Tiểu học Trương Quyền.

Đ. Trinh