UBND TP HCM ngày 2-11 vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8-9-2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn TP HCM.

Theo kế hoạch này, TP HCM triển khai các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non thông qua các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất...; quan tâm đến các chính sách để hỗ trợ giáo dục mầm non cho con công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập...

TP HCM: Trợ cấp trẻ mầm non, hỗ trợ giáo viên ngoài công lập - Ảnh 1.

TP HCM sẽ có kế hoạch hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Kế hoạch của UBND TP HCM gồm các nhóm giải pháp cụ thể, như: đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, trong đó ưu tiên, đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp; bố trí dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non trong kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương; ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ mầm non).

Đặc biệt, UBND TP HCM giao Sở GD-ĐT TP HCM chủ trì với các sở, ngành tham mưu UBND TP trình HĐND TP xem xét, quyết định mức trợ cấp đối với trẻ mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất và mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu chế xuất, khu công nghiệp.

Tin, ảnh: Đặng Trinh