Thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin truyền thông - Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cho biết chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 2.318 thí sinh.

Điều kiện nộp hồ sơ là thí sinh phải có tổng điểm (đã cộng điểm ưu tiên) từ điểm sàn trở lên và không có bài thi, môn thi thành phần nào trong tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Đối với các ngành/nhóm ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển, chỉ sử dụng kết quả điểm bài thi tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, không sử dụng kết quả miễn thi bài thi tiếng Anh.

Điểm sàn, chỉ tiêu từng ngành cụ thể như sau:

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên công bố điểm sàn - Ảnh 1.
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên công bố điểm sàn - Ảnh 2.
Huy Lân